Föreläsningar


– Föreläsningar –


Carina Wolff-Brandt är en uppskattad föreläsare för både barn och vuxna. Hennes genombrott som författare kom med boken “Strandsatta – Kvinnoöden från Finska viken till Ishavet” år 2001. Tusentals åhörare har redan hört henne berätta om boken och kvinnorna i den.

forelasn_2Mest föreläser Carina om sitt arbete i skolorna, om sina barnböcker och hur hon försöker få barnen att nappa på läskroken.

Carina föreläser också om konsten att ge ut böcker på eget förlag, vilket hon även skrivit en bok om. Längre kurser i detta ämne har Carina hållit bl.a. i Axxells City i Helsingfors, samt för författargrupper och olika föreningar.

Bland uppdragsgivarna finns olika skolor och Carina föreläser gärna även på föräldramöten om vikten av att läsa för och med barnen. Andra uppdragsgivare är ideella föreningar, företag och privata grupper.

Tag kontakt om du är intresserad av en föreläsning: info@vingpennan.com


Kommande föreläsningar:

 

25.8.2018 kl.11.15 på Berggatan, Hangödagarna
5.9.2018  Ålandsbankens Östersjöseminarium, Helsingfors
1.10.2018 Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö
17.10.2018 kl. 18 Ekenäs bibliotek, Arr: Raseborgs släkt- och bygdeforskare
23.10.2018 Lyceumklubben, Helsingfors
21.11. 2018 Handelsgillet
27.11 2018 Rödskogs Marthaförening, Esbo 

kossa